Zariadenia a služby

CM 073 31 F

Je základná jednotka umožňujúca najmä on-line sledovanie vozidiel, elektronickú knihu jázd a zabezpečenie vozidiel. Jednotka má externú anténu GPS aj GSM. Je možné k nej pripojiť ďalšie zariadenia a senzory podľa želania zákazníkov. Dopĺňa sa ako všetky ostatné typy jednotiek o záložný externý zdroj napájania.

CM 073 31 AP

Je totožná s jednotkou CM 073 31 F, softwarovým nastavením však dostáva nové funkcie. Tie sú využiteľné najmä pre autopožičovne a spoločnosti poskytujúce operatívny leasing.

CM 073 31 C

Je vhodná zvlášť k zabezpečeniu a stráženiu vozidiel. Okrem základných funkcií (ako u CM 073 31 F) obsahuje jednotka snímač bezkontaktných prístupových bezpečnostných kariet a dve karty. Jednotka v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prvkami upozorní na každý neautorizovaný vstup bez prístupovej karty.

CM 073 31 I

Vychádza z jednotky CM 073 31 F, tá je doplnená o zbernicu DALLAS s čítačkou DALLAS čip a dvoma čipmi pre možnosť identifikácie vodičov. Jednotka je vhodná hlavne pre firemné vozidlá, na ktorých sa strieda viacero vodičov. Podobne ako v prípade CM 073 31 C, je možné ju doplniť zabezpečovacími prvky a používať pre zabezpečenie vozidla.

Elektronická kniha jázd

Služba je určená v prvom rade pre firmy a podnikateľov. Prostredníctvom nej môžete kontrolovať pohyb svojich vozidiel, náklady na prevádzku každého vozidla, či spôsob jazdy jednotlivých vodičov. Ďalej môžete analyzovať vyťaženosť a efektivitu prevádzky svojich dopravných prostriedkov, ako aj využitie pracovnej doby zamestnancov a porovnávať rôzne štatistické údaje ako napríklad pomer služobná/súkromná jazda, pomer jázd v zahraničí a tuzemsku, priebeh jazdy a dodržiavanie dopravných predpisov. Samozrejmosťou je automatická generácia knihy jázd s možnosťou vytlačenia v rôznych programoch. Výstupy z elektronickej knihy jázd sú akceptované Finančnými úrady.

Pre rámcovú predstavu sú ďalej uvedené možnosti, ktoré kniha jázd ponúka:

Štatisticky je preukázané, že zavedenie elektronickej knihy jázd prináša úspory v priemernej výške 30% nákladov na prevádzku vozidla a až o 20% sa zvýši využitie pracovnej doby zamestnancov.

Sledovanie vozidiel

Táto služba je dôležitá predovšetkým z pohľadu dispečingu vozového parku a sledovania odcudzených vozidiel. Služba je veľmi užívaná špeditérskymi spoločnosťami a autopožičovňami kvôli možnosti sledovania pohybu vozidiel v mapových podkladoch. Vozidlá sú monitorované on-line s opozdením do jednej minúty. Užívateľ má prehľad o pozícii vozidla, ako aj o štýle jazdy vodiča. V prípade odcudzenia vozidla je dispečerský pohľad na pozíciu odcudzeného vozidla dôležitý pre navedenie polície na stopu vozidla a možnosť efektívnej ochrany majetku.

Zabezpečenie vozidiel

Služba umožňuje stráženie vozidiel a ich nákladného priestoru. K vozidlovej komunikačnej jednotke sa pripoja bezpečnostné senzory , alarmy alebo regulačné prvky. Pri aktivácii niektorého z inštalovaných prvkov je táto informácia prostredníctvom siete GSM zaslaná na zvolené prednastavené telefónne čísla (zaslaná alarmová SMS a bezplatné prezváňanie). Táto služba môže byť použitá spoločne s elektronickou knihou jázd a on-line sledovaním vozidiel, alebo v prípade využitia vlastnej SIM karty klienta, samostatne a bezplatne.

Počasie na Slovensku