Služby

Elektronická kniha jázd

Služba je určená v prvom rade pre firmy a podnikateľov. Prostredníctvom nej môžete kontrolovať pohyb svojich vozidiel, náklady na prevádzku každého vozidla, či spôsob jazdy jednotlivých vodičov. Ďalej môžete analyzovať vyťaženosť a efektivitu prevádzky svojich dopravných prostriedkov, ako aj využitie pracovnej doby zamestnancov a porovnávať rôzne štatistické údaje ako napríklad pomer služobná/súkromná jazda, pomer jázd v zahraničí a tuzemsku, priebeh jazdy a dodržiavanie dopravných predpisov. Samozrejmosťou je automatická generácia knihy jázd s možnosťou vytlačenia v rôznych programoch. Výstupy z elektronickej knihy jázd sú akceptované Finančnými úrady.

Pre rámcovú predstavu sú ďalej uvedené možnosti, ktoré kniha jázd ponúka:

* Možnosť tvorby rozličných prístupov od administrátora za spoločnosť až k vodičovi iba k svojmu vozidlu.
* On-line zobrazenie pozície jedného vybraného vozidla, alebo všetkých vozidiel v mapových podkladoch.
* Zobrazenie priebehu jazdy zvoleného vozidla v mapových podkladoch a to buď po jednotlivých jazdách, alebo za celý deň.
* V zobrazení jazdy v mapových podkladoch je možné sledovať aj okamžitú rýchlosť a jednotlivé rýchlostné limity sú farebne odstupňované.
* Ku každej jazde je možnosť uviesť účel jazdy a súčasne typ jazdy (súkromná/služobná) a to do úrovne jednotlivých jázd, alebo súhrnne za celý deň.
* Kniha jázd dokumentuje dobu jazdy, stav tachometru vozidla, priemernú a najvyššiu rýchlosť.
* Evidencia čerpania PHM (v rátanie importu dát o čerpaniu z čerpacích kariet) aj priemernej spotreby.
* Identifikácia vodičov, ktorí v danú dobu vozidlo používali.
* V každom vozidle je možnosť plánovať pravidelné servisné zákroky (technické kontroly, výmeny olejov …). Túto službu je možné nastaviť podľa dátumu, kilometrov na tachometri alebo motohodín. Na splnenie nastaveného kritéria vás systém upozorní v základnom prehľadu vozidiel.
* Systém je v rátanie mapových podkladov bezplatne pravidelne aktualizovaný a neustále sa vyvíja.
* Systém beží nonstop a je vám stále k dispozícii.

Štatisticky je preukázané, že zavedenie elektronickej knihy jázd prináša úspory v priemernej výške 30% nákladov na prevádzku vozidla a až o 20% sa zvýši využitie pracovnej doby zamestnancov.

Sledovanie vozidiel

Táto služba je dôležitá predovšetkým z pohľadu dispečingu vozového parku a sledovania odcudzených vozidiel. Služba je veľmi užívaná špeditérskymi spoločnosťami a autopožičovňami kvôli možnosti sledovania pohybu vozidiel v mapových podkladoch. Vozidlá sú monitorované on-line s opozdením do jednej minúty. Užívateľ má prehľad o pozícii vozidla, ako aj o štýle jazdy vodiča. V prípade odcudzenia vozidla je dispečerský pohľad na pozíciu odcudzeného vozidla dôležitý pre navedenie polície na stopu vozidla a možnosť efektívnej ochrany majetku.

Zabezpečenie vozidiel

Služba umožňuje stráženie vozidiel a ich nákladného priestoru. K vozidlovej komunikačnej jednotke sa pripoja bezpečnostné senzory , alarmy alebo regulačné prvky. Pri aktivácii niektorého z inštalovaných prvkov je táto informácia prostredníctvom siete GSM zaslaná na zvolené prednastavené telefónne čísla (zaslaná alarmová SMS a bezplatné prezváňanie). Táto služba môže byť použitá spoločne s elektronickou knihou jázd a on-line sledovaním vozidiel, alebo v prípade využitia vlastnej SIM karty klienta, samostatne a bezplatne.

Počasie na Slovensku