Ako to funguje

Do vozidla je väčšinou skryte nainštalovaná komunikačná jednotka, ktorá má schopnosť prijímať signál GPS a tento ďalej spracovávať. Okrem toho je možné ku komunikačnej jednotke pripojiť ďalšie zariadenia, či už bezpečnostné alebo informačné, vďaka ktorým je komunikačná jednotka schopná zbierať dáta a prostredníctvom GSM siete zasielať na server všetky informácie, vrátane polohy.

Samotný server je pripojený na vysokorýchlostnú sieť internet. Všetky prijaté dáta spracováva server v reálnom čase a zároveň ich archivuje. Zákazník má možnosť prihlásiť sa prostredníctvom svojich prístupových údajov k tomuto serveru a v užívateľskej aplikácii sledovať informácie, o ktoré má záujem (napríklad zobrazenie histórie pohybu vozidla v mapových podkladoch, okamžitú pozíciu vozidla/vozidiel v mapových podkladoch, generovanie a tlač knihy jázd za zvolené obdobie, štatistické údaje, maximálnu a priemernú rýchlosť atď.).

Vozidlová komunikačná jednotka neplní iba informačnú funkciu, je možné ju použiť aj k vykonaniu vopred nastavených úkonov (zopnutie a rozopnutie obvodov, odoslanie SMS správy alebo prezváňanie na vopred nastavená čísla – najčastejšie sa využíva pri zabezpečení vozidiel). Získanie niektorých informácií ako zistenie okamžitej polohy vozidla, alebo prevedenie SMS príkazu ako imobilizácie vozidla sa prevádza prostredníctvom SMS aj bez pripojenia na internet.

Počasie na Slovensku